Nadat eerder al vogelgriep vastgesteld werd in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland is het vogelgriepvirus nu ook in Vlaanderen opgedoken.

Vanaf vandaag moet alle pluimvee, ook loopvogels, afgeschermd worden met behulp van netten of opgehokt worden. Eerder gold al een ophokplicht voor professionele kwekers, maar dit wordt nu uitgebreid naar particuliere pluimveehouders.

Meer informatie op:

 http://www.duranet.com/nl/tuin-agro/tuinbouw/vogelnetten-22mm

http://www.duranet.com/nl/tuin-agro/voliere/geknoopte-volierenetten-met-vierkante-mazen