Personenopvangnetten en zijwandveiligheidsnetten worden op vele werven ingezet om vallende personen op te vangen. Door de blootstelling aan de weersomstandigheden verliezen deze netten echter langzaam hun capaciteit om de vrijgekomen valenergie op te nemen. Vandaar dat het essentieel is dat de netten, naast de visuele controle op beschadigingen, ook jaarlijks gekeurd worden op breeksterkte.

Veiligheidsnetten voor personenopvang en dakrandbeveiliging moeten voldoen aan de Europese Norm EN 1263-1. Volgens deze norm dienen netten voorzien te zijn van een identificatielabel dat onder meer de productiedatum en de minimale energieopname vermeldt. Deze gegevens zijn van belang voor de jaarlijkse verplichte keuring. Om deze keuring uit te voeren, worden de netten voorzien van 3 testmazen met een cijferring. Jaarlijks dient de gebruiker één van deze testmazen samen met een foto van het indentificatielabel terug te bezorgen.

Tijdens de keuring controleren wij of het veiligheidsnet nog steeds voldoet aan de minimale energieopname door een trekproef uit te voeren op de testmaas. Op die manier kan men de resterende energieopnamecapaciteit van de testmaas en dus ook van het bijhorende veiligheidsnet bepalen. In de bijgaande video kan u zien hoe een dergelijke test verloopt.

Bij een positieve keuring ontvangt de klant een keuringslabel dat aan het net dient bevestigd te worden. Op die manier kunnen controle-instanties zien dat het net nog steeds aan de normen voldoet. Bij een negatieve keuring moet het net onmiddellijk en definitief uit gebruik worden genomen.

Vermits de eerste keuring uiterlijk 1 jaar na de productiedatum dient te gebeuren, kunnen netten met 3 testmazen gedurende maximum 4 opeenvolgende jaren worden gebruikt. Na deze periode dienen de netten steeds vervangen te worden.

https://www.duranet.com/nl/bouw-industrie/bouw/jaarlijkse-keuring

/site/files/files/movies/Keuring%20testmaas.mp4