We zijn ons ongetwijfeld bewust van het effect van ultraviolette (uv) straling in het zonlicht op onze huid. Iedereen heeft wel eens een rode neus gehad na een mooie zomerdag. Net als onze huid worden ook kunststoffen beïnvloed door de blootstelling aan de uv-straling in het zonlicht.

De intensiteit van de uv-straling wordt gemeten in kLy (kilo-Langley), een eenheid die aangeeft hoeveel uv-stralingsenergie er valt op een cm² per jaar. Deze uv-straling is variabel en hangt grotendeels af van de geografische locatie. Deze wereldkaart toont de gemiddelde intensiteit van uv-straling per regio.

Uv-straling zorgt niet alleen voor een verkleuring van kunststoffen maar heeft ook een negatief effect op de levensduur ervan. Net zoals wij ons beschermen tegen de korte- en langetermijneffecten van de zon door het gebruik van zonnecrème, worden tijdens het productieproces van kunststofproducten uv-stabilisatoren toegevoegd om het verouderingsproces te vertragen. Al onze producten met uv-stabilisatoren hebben een indicatieve Kly waarde, zodat u een idee krijgt van de verwachte levensduur.

In de meeste West-Europese landen is het gemiddeld uv-stralingsniveau 80-100 kLy per jaar. Dit betekent dat netten of dekzeilen met een kLy-waarde van 400 minimaal 4 tot 5 jaar de negatieve effecten van uv-straling kunnen weerstaan. Na deze periode is de breeksterkte theoretisch nog tenminste 50% van de initiële waarde. In de praktijk kan de levensduur echter langer of korter zijn afhankelijk van schommelingen in de hoeveelheid zonlicht alsook andere atmosferische omstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid, reflectie door sneeuw, e.d.