Sinds begin dit jaar zijn er werken gestart om de Antwerpse kathedraaltoren te restaureren. Gedurende een periode van 2 jaar zal men de natuursteen, het voegwerk en de beelden reinigen en restaureren waar nodig. Ook de haan en de uurwerken worden tijdelijk gedemonteerd en in een atelier in hun volle glorie hersteld.

Om deze werken veilig te laten verlopen, leverde duranet personenopvangnetten met maaswijdte 45mm die tussen de kathedraal en de omliggende huizen werden gemonteerd. Op deze wijze worden de arbeiders afdoende beschermd bij een eventuele val. Bovendien laten de netten volop licht door zodat de hinder voor passanten en de plaatselijke horeca tot een minimum beperkt wordt. Toeristen behouden op deze wijze ook een quasi volledig zicht op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

De montage van de netten werd verzorgd door een professioneel plaatsingsbedrijf met een zeer grote ervaring in deze materie.